ชาวบ้านสุดทนปลูกต้นไม้ประชดกลางถนนพังเป็นหลุมน้ำขัง เดือดร้อนนาน 3 ปี ไร้คนเหลียวแล

 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายณรงค์ พรมประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านบ้านโคกเพชร ม.10 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันออกมาร้องขอความช่วยเหลือ  พร้อมทั้งนำต้นไม้ และวัชพืช มาปลูกประชดกลางถนนเชื่อมต่อระหว่าง ต.หนองตาด อ.เมือง กับ ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ที่มีสภาพชำรุดเสียหายบางช่วง ที่เป็นลาดยางก็หลุดร่อนเป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงไม่มีลาดยางเป็นดินโคลนหน้าฝนมีน้ำขัง  ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะลูกหลานที่ต้องขี่รถจักรยานยนต์ เดินทางไปเรียนหนังสือยังตัวอำเภอหรือจังหวัด รวมถึงชาวบ้าน เกษตรกรที่ต้องขนพืชผลการเกษตรไปจำหน่ายยังตัวจังหวัด และหนักที่สุดคือชาวบ้านที่เจ็บป่วยต้องเดินทางไปหาหมอยังโรงพยาบาลต้องสัญจรด้วยความยากลำบาก และใช้เวลาเดินทางนานจนกว่าจะถึงโรงพยาบาล โดยชาวบ้านและผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทาง ต้องทนกับสภาพถนนที่ชำรุดผุพังเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 3 ปีแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเหลียวแล จึงได้ร่วมกันออกมาร้องขอความช่วยเหลือ ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ามาสำรวจและเร่งซ่อมสร้างถนนที่ชำรุดเป็นถนนลาดยาง ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วนด้วย โดยชาวบ้านระบุว่าปัจจุบันถนนสายดังกล่าวอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองตาด นายณรงค์ กล่าวว่า ถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 3 ปีแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ไข สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าฝนทำให้มีน้ำขังถนนที่เป็นหลุม ทำให้รถที่สัญจรไปมาต้องเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง จึงอยากร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาสำรวจซ่อมสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเร่งด่วนด้วย ด้าน นายลุน อาศัยสุข นายสน ธรรมดา และนายหวัน วรบุตร ตัวแทนชาวบ้านโคกเพชรทั้ง 3 คน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ชาวบ้านต้องทนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก มานานกว่า 3 ปีแล้ว เพราะถนนมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเกือบตลอดทั้งสาย  โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าฝนทำให้มีน้ำขังตามหลุมบ่อ บางช่วงเป็นโคลนตม ทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาเสี่ยต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบุตรหลานที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว สัญจรไปโรงเรียนก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสำรวจซ่อมสร้างถนนสายดังกล่าวให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเร็วด้วย

ที่มา>>>ข่าวสด