มรภ.สุราษฎร์ โชว์ ‘เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ’ สร้างแรงบันดาลใจก่อนเรียนจริง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง หวังเตรียมความพร้อมนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจก่อนเรียนจริง

ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ก่อนจะเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2559 ในเดือนสิงหาคมนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมพบปะพูดคุยกับอาจารย์ในสาขาวิชาก่อนเรียนจริงสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านรับนักศึกษาใหม่หวังสร้างแรงบันดาลใจ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจริง

คณบดีกล่าวต่อไปว่า การที่นักศึกษาได้เข้ามาเห็นสถานที่เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและพบปะทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนจริงนั้น เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในอีกทางหนึ่งด้วย

“นักศึกษาจะได้เห็นภาพคร่าวๆ ว่า เมื่อเขาเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่แล้ว อะไรบ้างที่พวกเขาต้องเรียน ต้องพบเจอ ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ในอีกแง่หนึ่งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและผู้ปกครองอีกด้วย เมื่ออาจารย์และผู้ปกครองก็ได้พูดคุยกันก็จะมองเห็นแนวทางในการดูแลนักศึกษาร่วมกันได้” ผศ.สมพรกล่าว

นางสาวศิริวรรณ ทองมี นักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ทำให้ตนและเพื่อนนักศึกษาได้ศึกษาล่วงหน้าว่า เมื่อมาเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานี้แล้วต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน มีอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของภาคปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนงาน “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” เพื่อให้นศ.พร้อมผู้ปกครองได้เยี่ยมชมอาคารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

“วันนี้พาพ่อมาด้วย พ่อได้มาเห็นสถานที่เรียนและได้พูดคุยกับอาจารย์ก็ทำให้พ่อรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวเลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะเห็นแนวโน้มในการเติบโตและโอกาสในการทำงาน จบไปแล้วสามารถทำงานด้านวิชาการประมง ธุรกิจนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง หรือทำธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเองก็ได้” นางสาวศิริวรรณกล่าว

ที่มา>>>Thairath

เปิดตัวปาล์มใหม่ให้ผลผลิตสูงสุด

วันที่ 5 พ.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผศ.ดร.ปิยะ กิตติธรกุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ม.เกษตรศาสตร์ ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ ภาควิชาพืชไร่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเปิดตัวพันธุ์ปาล์มสายพันธุ์ Krabi KU. Oil Palm 59 โดยมีนายเอนก ลิ่มศรีวิไลนักวิจัยเอกชน และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยสายพันธุ์ปาล์มจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ นำต้นพันธุ์ปาล์มมอบให้กับจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นของขวัญในการนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูก เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองปาล์มน้ำมัน อาสาเป็นตัวนำหลักในการคิดค้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ การแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ แนวทางการดำเนินงาน Krabi KU. Oil Palm 59 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยแนวทางการดำเนินงานคือ จัดทำแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ โดยการสนับสนุนปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และจะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีชุมชน รับฟังความคิดเห็น สำรวจศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนวางกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และในอนาคตจะพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกนิสิตภาควิชาพืชไร่ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงนายเอนกกล่าวว่า ปาล์มสายพันธุ์ Krabi KU. Oil Palm 59 เป็นการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกอย่างเข้มงวดเพื่อคัดลักษณะต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทั้งผลผลิตต่อต้นต่อปีสูงมากกว่า 300 กก.ต่อไร่และมี % น้ำมันต่อทะลายสูง 25-27% ติดต่อกันทุกปี เป็นการนำต้นแม่พันธุ์ตัดยอดอ่อนขยายต้นพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ โดยร่วมงานวิจัยร่วมกับ สวก.พร้อมกับตรวจสอบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแต่ละต้น ซึ่งในอนาคตปาล์มสายพันธุ์นี้จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป.

ที่มา>>>Thairath