นักบินขาดแคลนหนักทั่วอาเซียน 5 หมื่นคน

นักบิน1

สบพ.แนะแก้สมองไหลอัดเพิ่มค่าจ้างด่วน!

นาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหานักบินสมองไหลออกไปทำงานต่างประเทศว่า ทางแก้ปัญหานักบินสมองไหลไปต่างประเทศเกิดจากสายการบินต่างประเทศให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ดังนั้น สายการบินในไทยต้องให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นทั้งเงินเดือนและสวัสดิการ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหานักบินขาดแคลนสามารถแบ่งการดำเนินงานได้เป็นสองระยะ คือ ระยะสั้นเปิดรับนักบิน ส่วนระยะยาวคือ เตรียมการด้านบุคลากร ให้ทุนการศึกษาสำหรับเรียนนักบิน ซึ่งสายการบินต้องสร้างบุคลากรขึ้นเองและต้องใช้เวลา เพราะการผลิตนักบินไม่สามารถเพิ่มแบบก้าวกระโดดได้ การเรียนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีเพื่อเป็นนักบินฝึกหัด และใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพื่อเป็นนักบินผู้ช่วย จากนั้นใช้เวลาอีก 5-10 ปีเพื่อเป็นกัปตัน

นักบิน2

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สบพ. กล่าวว่า วันนี้ทั่วโลกนักบินเริ่มขาดแคลน เพราะนักบินยุคแรกเริ่มเกษียณและคนรุ่นใหม่สนใจที่จะเป็นนักบินลดลง เนื่องจากอาชีพอื่นๆ สร้างรายได้ดีกว่า เช่น แพทย์ ส่วนไทยยังต้องการเรียนด้านการบินสูงแต่ค่าเรียนก็ยังสูง ขณะที่การผลิตนักบินก็มีข้อจำกัดที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการฝึกอบรมด้านการบินครูการบิน 1 คนสามารถดูนักเรียนได้ไม่เกิน 6 คน รวมทั้งเรื่องอาคารสถานที่ในการฝึกอบรม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ปัจจุบัน สบพ.สามารถผลิตนักบินได้ปีละ 100-120 คน ขณะที่ความต้องการนักบินสูงถึงปีละ 400-500 คน ซึ่งจากการคาดการณ์ของบริษัท โบอิ้ง มองว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศในแถบอาเซียนต้องการนักบินอีก 57,000 คน.

ภาพจากคุณ จุลดิศ รัตนคำแปง

ที่มา>>>Thairath